RÖRINSPEKTION

Rörinspektion är basen i vår verksamhet och det var här allt började för drygt 20 år sedan. Idag har vi tillsammans byggt upp en verksamhet där vårt kunderbjudande består av en unik erfarenhetsbredd och en hög kunskapsnivå. Detta i kombination med ett innovativt arbetssätt och hög teknisk kompetens.

Tjänsten syftar till att dokumentera och besiktiga insidan av en avloppsledning och arbetet kan vara av både underhållskaraktär och för felsökning.

Olika typer inom rörinspektion:

  • Rörinspektion
  • EX-klassad rörinspektion
  • Kontroll av riktningsavvikelse och profilmätning.
  • Deformationsmätning med laser
  • Satellitinspektion med färgning
  • Fastighetsinspektion
  • Flottning
  • Brunnsinspektion
Rörinspektion Göteborg

Bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Våra kunder återfinns framför allt inom kommuner, landsting och industri. Vår erfarna personal på huvudkontoret i Kungsbacka och filialen i Ljungskile söder om Uddevalla är specialiserade på att genomföra rörinspektioner av högsta kvalitet. Vi använder avancerad teknik och modern utrustning för att inspektera såväl mark-, industri- som fastighetsförlagda ledningar.

Vi hjälper självklart även Bostadsrättsföreningar och privatpersoner med rörinspektionsärenden. De huvudsakliga uppdragen koncentreras till de inomhusförlagda ledningarna och syftar till att kartlägga status på rör och stammar i frågor som rör slitage, livslängd och framtida åtgärder (exempelvis relining eller omläggning).

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en problemfri drift av ditt spillvatten. Se även rörinspektion Göteborg.

STOPP I AVLOPPET / AVLOPPSSTOPP KUNGSBACKA

Certifierade av STVF

Vi är självklart certifierade av STVF – Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer. Vi deltar aktivt i föreningens arbete och är bland annat med och utvecklar nya standarder samt är aktiva lärare vid utbildningar för nya auktoriserade rörinspektörer.

STVF LOGO