Om oss

IRG Rörinspektion AB startades år 1999 av Dennis Hellström och sysselsätter i dag över 30 medarbetare med både lång och bred erfarenhet och kunskap inom tillskottsvattenutredningar, professionella rörinspektioner samt spolning och slamsugning.
Tjugo år efter etableringen köpte nuvarande VD Per Hellman en majoritetsdel av bolaget och år 2022 förvärvades vi av den internationella miljöteknikkoncernen Norva24 – med fortsatt fokus på lokal kunskap men adderad internationell styrka.

Kortfakta om IRG Rörinspektion

Service och teknik

Vi är i ständig utveckling och våra kunder uppskattar att vi alltid strävar efter att ligga i framkant gällande service, teknik och processer.

Erfarenhet inom tillskottvattenutredningar

Vår kunskapsbas är baserad på mer är 20 års erfarenhet av rörinspektion och 15 års erfarenhet av tillskottsvattenutredningar.

Om våra metoder

Via vår interna och externa utbildningar inom våra olika discipliner - IRG Academy, säkerställer vi ett gemensamt arbetssätt och kontinuerlig utveckling av våra metoder både internt och externt hos våra kunder.

Med våra mobila enheter täcker vi hela Sverige

Vi är idag etablerade på tre platser i västra Sverige med två kontor i Kungsbacka samt ett i Ljungskile. Kärnan i vår verksamhet är engagemang och fokus och vi kan idag räkna oss till ett av Sveriges största bolag inom rörinspektion och tillskottsvattenutredningar.

Vårt huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig längs Västkusten – från Strömstad i norr till Malmö i söder och vi arbetar med de flesta av de västsvenska kommunerna samt stora industribolag och byggföretag i området. Med våra mobila enheter kan vi dock serva hela Sverige.

Med kundanpassade lösningar i fokus

Vi är experter på att upptäcka och dokumentera problem i ledningsnätet. Med kunskap, kompetens och lång erfarenhet kring rörinspektion och flödesmätning hjälper vi våra kunder att effektivisera sina ledningsnät och därtill adderade samhällsförtjänster i form av besparingar samt miljö- och hälsofrämjande åtgärder.
Den långa erfarenheten ger oss en position på marknaden där vi kan delta i branschutvecklingen samt den samlade utbildningen av branschen. Vi är samtidigt aktivt engagerade i framtagningen av nya standarder i rörinspektionsfrågor och utbildar nya rörinspektörer på löpande basis.

Modern utrustning och kompetent personal

Vår höga kapacitet härleds till en löpande kompetenshöjning hos våra medarbetare samt en hög investeringsgrad i modern, ändamålsenlig och specialtillverkad utrustning – bland annat avancerade inspektionsfordon, mät- och testutrustning och system för realtidsövervakning. Utrustningen underlättar för snabbare riskanalyser samt därmed en ökad möjlighet för oss att snabbt vara på plats vid akuta ärenden ute hos våra kunder.

Vid flödesmätning använder vi oss av både fasta och mobila flödesmätare för övervakning av aktuellt ledningsnät i realtid. Notifikation görs när problem uppstår i samband med exempelvis kraftigt regn eller grundvattenhöjning som riskerar att orsaka översvämningar. Metoden för flödesmätningar i kombination med filmning är en unik metod och vi är ensamma i Sverige om erbjudet helhetskoncept.

För mer än 15 år sedan började vi även arbeta med deformationsmätning av rör med hjälp av laser.
Besiktningen via lasermätning sker enligt standarden P91 vilket tar bort godtyckligheten som en okulär besiktning innebär. Vi var även först i Sverige med att arbeta med 3D-kameror.

Bilar