Högtrycksspolning
och slamsugning

I underhållssyfte samt som förberedande arbete inför montage av flödesmätare eller inför rörinspektion erbjuder vi slamsugning och spolning av mark- och fastighetsförlagda ledningar.  

Högtrycksspolning

Med hjälp av hetvatten och högt tryck spolar vi effektivt bort beläggningar i alla utrymmen och tack vare anpassad utrustning når vi enkelt hela ledningen.
Resultatet blir avloppsstammar som återfår sin normala funktion med förlängd livslängd och minskat obehag för de boende. 

Högtrycksspolning Göteborg

Rotskärning och fräsning

Självklart utför vi även rotskärning och fräsning vid beläggningar eller stopp som kräver en extra insats. Arbetet ställer krav på kunniga operatörer med ett erfarenhetsbaserat arbetssätt och med kunskap om rätt utrustning.

Orsaker kan exempelvis härledas till cement, flytspackel, långvariga avlagringar eller saker som fastnat. Även fett som stelnat kan innebära svåra stopp.
Arbetet utförs både vid fastighetsfilmning och fastighetsspolning samt i större markförlagda ledningar. Se även högtrycksspolning Göteborg.

Slamsugning

Slamsugning förebygger problem med stopp och vattenskador. Genom att tömma och rengöra en enhet från exempelvis avfall och fett förebyggs kostsamma problem och stopp.

Slamsugning lämpar sig även som åtgärd i igenslammade brunnar där högtrycksspolning med spolbil och rensning av avloppet inte kunnat genomföras med önskat resultat.

Bilen kan användas för att suga upp allt som är i flytande form och vi sköter även den dokumentation som krävs vid transport av farligt avfall och ADR.