Rörinspektion Göteborg

Rörinspektion Göteborg

Rörinspektion är basen i vår verksamhet och det var här allt började för drygt 20 år sedan. Idag har vi tillsammans byggt upp en verksamhet där vårt kunderbjudande består av en unik erfarenhetsbredd och en hög kunskapsnivå. Detta i kombination med ett innovativt arbetssätt och hög teknisk kompetens.

Tjänsten syftar till att dokumentera och besiktiga insidan av en avloppsledning och arbetet kan vara av både underhållskaraktär och för felsökning. Kontakta oss om du behöver behöver hjälp!

Rörinspektion Göteborg:

  • Rörinspektion
  • EX-klassad rörinspektion
  • Kontroll av riktningsavvikelse och profilmätning.
  • Deformationsmätning med laser
  • Satellitinspektion med färgning
  • Fastighetsinspektion
  • Flottning
  • Brunnsinspektion

Rörinspektion för bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Rörinspektion Göteborg: IRG är ledande inom rörinspektionstjänster i Göteborgsområdet, och vi fokuserar särskilt på att betjäna kommuner, landsting och industriella kunder. Med vårt kunniga team av experter, baserade både på vårt huvudkontor i Kungsbacka och vår filial i Ljungskile norr om Göteborg, erbjuder vi högkvalitativa rörinspektioner. Vi är specialiserade på att använda avancerad teknik och modern utrustning för att inspektera olika typer av rörledningar, inklusive markförlagda ledningar, industriella ledningar och ledningar i fastigheter.

Håll koll på avloppsystemet: Men vi stannar inte där – vi är också stolta över att kunna erbjuda våra tjänster till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi förstår att inomhusförlagda ledningar spelar en avgörande roll för att säkerställa en smidig och problemfri drift av spillvatten. Vårt huvudfokus när vi arbetar med bostadsrättsföreningar och privatpersoner är att kartlägga statusen för rören och stammarna. Genom att analysera slitage, bedöma livslängden och identifiera potentiella framtida åtgärder som relining eller omläggning, hjälper vi våra kunder att fatta informerade beslut.

Stopp i avloppet: Du kan alltid kontakta oss för mer information om vår tjänst rörinspektion Göteborg och hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en problemfri drift av ditt spillvatten. Vi är dedikerade till att erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen och kvaliteten på våra rörinspektioner. Vi har samarbete med ett flertal fastighetsägare och har stor erfarenhet när det gäller tillsyn av avloppssystemet därför kan du tryggt lämna över kontrollen till vår avdelning rörinspektion Göteborg.

Utökade tjänster: Vårt engagemang går utöver de traditionella rörinspektionerna. Vi erbjuder också avloppsspolning för att förhindra och lösa upp eventuella blockeringar i dina avloppssystem. Avloppsspolning är ett effektivt sätt att förebygga stopp och minimera risken för oönskade läckage. Avloppsstopp i ett flerfamiljshus kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive vattenskador från översvämningar, obehagliga lukter, potentiella hälsorisker från bakterier och extra kostnader för reparationer. Ovanstående problem kommer med stor sannolikhet orsaka allvarlig olägenhet för de boende och försämra deras livskvalitet. 

Miljövänlig teknik: Vi satsar starkt på att vara ledande inom miljövänliga tekniker och lösningar för rörinspektion Göteborg. Våra inspektioner och avloppsspolningar utförs med minimal miljöpåverkan, och vi använder oss av de senaste och mest hållbara teknikerna för att skydda både rörsystemen och den omgivande miljön. Vår avancerade teknik inkluderar bland annat högtrycksspolning och kameraundersökningar som möjliggör noggranna inspektioner utan behov av destruktiv inblandning.

Rörinspektion för alla: Vår framgång bygger på vår förmåga att leverera högkvalitativa tjänster till alla typer av kunder – från stora kommunala och industriella aktörer till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Genom att erbjuda ett brett utbud av rörinspektionstjänster, från första inspektion till genomförande av förebyggande åtgärder, ser vi till att alla våra kunder får den bästa möjliga servicen.

Filmning: Vi släpper ner en robot med kamera som tar sig fram genom avloppsnätet. Roboten styrs från en central som finns i en specialanpassad buss där det går att se vad kameran spelar in via en darorskärm. Med hjälp av denna specialkamera kan vi identifiera eventuella problem, till exempel blockeringar eller skador och planera underhålls- eller reparationsåtgärder. Filmning är ett effektivt hjälpmedel vid vår tjänst rörinspektion Göteborg.

Certifierade av STVF

Vi är självklart certifierade av STVF – Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer. Vi deltar aktivt i föreningens arbete och är bland annat med och utvecklar nya standarder samt är aktiva lärare vid utbildningar för nya auktoriserade rörinspektörer.