Utbildning

Delad kunskap är dubbel kunskap. Det har alltid varit vår inställning. Under årens lopp har vi på IRG byggt upp en stor kunskapsbas samt en omfattande kompetens som vi aktivt delar med oss av.

Den långa erfarenheten ger oss en position på marknaden där vi kan delta i branschutvecklingen samt den samlade utbildningen av branschen.
Vi är samtidigt aktivt engagerade i framtagningen av nya standarder i rörinspektionsfrågor och utbildar nya rörinspektörer på löpande basis.