Anmodanprocessen

Anmodanprocessen

Många av de VA-ingenjörer vi kommer i kontakt med upplever anmodanprocessen, dvs när man informerar fastighetsägare att de behöver åtgärda sina avloppsledningar, som tidskrävande och med för många moment – både i förberedelsearbetet och den löpande dialogen med fastighetsägare. Vi på IRG har bistått flertalet kunder med arbetet och vi kan hjälpa till med samtliga steg – bland annat brevutskick, utvärdering, tolkningar av fastighetsritningar och filmprotokoll samt den löpande kontakten med fastighetsägarna

I arbetet ingår bland annat:

Sammanställning och förslag på vilka fastigheter som ska anmodas och vilka som är okej. Ta fram brevmallar och skickar ut åläggandebrevet inkl. besiktningsprotokoll m.m.

Ta emot eventuella samtal, gå igenom material och förklara varför och vad fastighetsägaren måste åtgärda. Uppföljning av avrapportering tilll kommun om status för fastighetsägarna om de påbörjat eller avslutat åtgärder m.m