Fastighetsutredning och fastighetsspolning

Med mångårig erfarenhet av utredning i fastigheter kan vi bistå med allt från lösningar på akuta problem till förebyggande åtgärdsförslag.

Vi utför filmning i syfte att statusbedöma samt felsöka ledningar i dimensioner från 15 mm och uppåt. Om det finns behov av spolning har vi jour dygnet runt. Med våra kombibilar löser vi spolning och tömning av systemen.
Fastighetsbilarna är dessutom utrustade med hetvatten för att kunna åtgärda även de svåraste fettstoppen.

Är det problem med återkommande stopp?  Råttbesök? Går tankarna kring stamrenovering? Saknas underlag för rören i form av ritningar? Problem med fukt i källarutrymmen? Problem med avloppslukt?

Filmning och spolning görs för att kunna lokalisera orsaken och utföra en så noggrann bedömning av rören som möjligt.  Vi kan även sondera ut hur ledningarna går för att upprätta ritningsmaterial. Oavsett problem är du välkommen att höra av dig till oss för konsultation.

Fastighetsspolning

Vi spolar och underhåller avloppsstammarna i fastigheter till både bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Regelbundet underhåll minimerar risken för stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

Med hjälp av hetvatten spolar vi stammarna effektivt och kvalitetsinriktat och tack vare anpassad utrustning når vi enkelt ledningarna i sin helhet. Resultatet blir avloppsstammar som återfår sin normala funktion med förlängd livslängd och minskat obehag för de boende.

Efter utfört uppdrag redovisar vi arbetet, rapporterar eventuella avvikelser och lämnar över kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Fastighetsutredning och fastighetsspolning

Fastighetsfilmning

Rörinspektion för bostadsrätt och fastighet syftar till att effektivt kartlägga och upptäcka defekter i stammarna, feldiagnostisera samt få en överblick över aktuellt skick och status.

Uppdraget kan härledas till återkommande problem med avloppssystemet (exempelvis upprepade stopp i ledningarna eller råttproblem) eller vara av besiktningskaraktär i förebyggande syfte. Vi bistår även vid slutbesiktning av nyproduktion för att säkerställa korrekt installation eller för kartläggning av dragna ledningar.

Vi är en av de största i Sverige och våra drygt 40 medarbetare besitter tillsammans en unik och lång erfarenhet inom rörinspektion. Några medarbetare fokuserar specifikt på fastigheter med fastighetsutredning som specialitet.