FLÖDESMÄTNING

Vi på IRG har under mer än 15 års tid arbetat med metod, verktyg och system för att kunna mäta flöden. Syftet handlar primärt om att kartlägga och karaktärisera oönskade flöden av tillskottsvatten. Men även för att ta fram mätdata med hög kvalitet för modellering.

Till flödesmätningen används både portabla och fasta mätare i såväl avloppsnätet som i åar och kanaler. Idag har vi tillgång till över 80 flödesmätare, regnmätare, salthaltsmätare och nivågivare – samtliga med onlineuppkoppling under hela mätperioden för att säkerställa kvaliteten på mätdatan.

Tack vare egen test- och kalibreringsrigg för nivå, flöde och hastighet säkerställer vi korrekt mätdata från utrustningen. Tillsammans med stor erfarenhet av hur och var vi placerar våra mätare i ledningsnätet samt kontinuerlig övervakning under mätperioden säkerställer vi kvaliteten på mätningen. Mätdatan analyseras kontinuerligt och de olika områdena karakteriseras avseende bland annat volym, andel tillskottsvatten, bas flöde, fiktiv hårdgjord yta m.m

Flödesmätning

Flödesmätning, en högkvalitativ process

Mätning av flödet är det första steget i IRG-Metoden® för att kartlägga, karaktärisera och prioritera tillskottsvatten-påverkan för fortsatt utredning med fältarbete. IRG är även återförsäljare av Mainstream – en ledande brittisk producent av fasta och portabla flödesmätare.

Flödesmätning Göteborg
Flödesmätning

Flödesmätning

Flödesmätning kontrolleras via onlineuppkoppling under hela mätperioden för att säkerställa kvaliteten på mätdatan.
Mätdatan analyseras sedan och de olika områden karakteriseras med avseende på nyckeltal. Allt för att ge en så bra förståelse för tillskottsvatten-problematiken i området och för att kunna prioritera fortsatta aktiviteter. Se även flödesmätning Göteborg.