Djupsondering

Djupsondering hjälper våra kunder att ännu mer specifikt lokalisera hur ledningen är förlagd – exempel förbindelsepunkter, anslutningspunkter, ledningsdragning samt rörskador.

Sondsändare sitter permanent monterade på våra inspektionskameror men kan även monteras på exempelvis en rörål och skjutas in i ledningen så att vi kan ta oss fram till aktuell plats. Sondmottagaren följer sändaren ovan mark och vi markerar läge och djup på marken.

Sonderingen hjälper till att tydliggöra plats för exempelvis grävning och ledningsriktning. Metoden möjliggör även digitala ritningar över ledningsnät där det tidigare inte funnits något ritningsunderlag att tillgå. 

Djupsondering

Genom att addera GPS-inmätning kan man få en noggrann position och djup på detaljer i ledningsnätet som man vill mäta ut. Sondering möjliggör att man kan mäta djupet medan GPS-inmätning ger en exakt platsangivelse.

Mer information om hur GPS-inmätning fungerar och hur det kan användas i kombination med djupsondering hittar du här:
Läs mer på GPS-inmätning