Quick Lock

Inte sällan upptäcks sprickor, otätheter eller inträngningar som behöver åtgärdas för att undvika stopp eller felaktiga flöden i avloppssystemet. Med lång erfarenhet och troligtvis störst kunskap i Sverige tätar vi ledningarna från insidan med den väl beprövade Quick Lock-metoden.

Quick Lock

Detta är ett alternativ som utan stora ingrepp löser problem med läckande eller försvagade rörledningar.

Quick Lock-metoden innebär att vi med hjälp av rörinspektionens kameratraktor för in rostfria rörlängder som tätar eller förstärker upp ledningen från insidan.

Med hjälp av tryckluft trycks det expanderbara rostfria röret på plats, låses och tätar fullständigt sprickan eller hålet i det befintliga röret. På kortare sträckor är metoden oslagbar och efter bara några timmar är röret helt igen.

Åtgärden kräver inga kemikalier eller kostsamma schaktupptagningar och görs på plats från ax till limpa med hjälp av två inspektionsbilar som arbetar från anslutande brunnar.