Startsida
TV-inspektion
Deformation
Kontakta oss
Korrosion
Lasermätning
Länkar
Miljö och kvalitet
Ritningar
Satelitfilmning
Utredningar

TV-inspektion

Rörinspektion

TV-inspektion utförs oftast för att besiktiga nyanläggningar.

Då skall rören vara renspolade för att en korrekt profilmätning skall kunna genomföras.

Plaströr kan även kontrolleras med laserteknik för att enkelt konstatera deformationer.

Gamla rör kan filmas av olika anledningar konditions analys eller driftsstatus

Konditionen kan mätas med laser för att bestämma hur mycket materiel som saknas i rörväggen

Här krävs nyspolade rör.

Man utför även felsökning vid ex avloppsstopp för att bestämma vad som orsakar avloppsproblem.

Klicka på den bild som du vill förstora.