Startsida
TV-inspektion
Deformation
Kontakta oss
Korrosion
Lasermätning
Länkar
Miljö och kvalitet
Ritningar
Satelitfilmning
Utredningar

Utredningar

Vi kan lokalisera hur ett rör går med hjälp av en sond. Kan vara ett mycket bra hjälpmedel då ett problem som snabbt behöver åtgärdas kan ”sondas” fram och få ett besked på var man tex skall gräva. Kan även användas till att göra utredningar på områden som saknar ritning över ledningar och brunnar.

Vi genomför utredningar för att lokalisera ovidkommande vatten i ledningar. Utförs ofta pga att man får in för mycket dagvatten i spillvattenledningar.

Vi utför läcksökning.